Den här kursen är upplagd så att du steg för steg arbetar fram ett nyhetsbrev. Jag har baserat upplägget på modern skrivforskning, framför allt processorienterat skrivande. Genom den kognitiva psykologin vet vi att skrivande är en mycket komplex process, där vi arbetar på flera olika nivåer samtidigt, från väldigt övergripande till väldigt detaljerade nivåer. Ju mer erfaren skribent man är, desto lättare är det att växla mellan nivåerna, medan oerfarna skribenter lätt fastnar i de mest detaljerade nivåerna.

Du ska få lära dig ett processorienterat förhållningssätt där du bearbetar texten i flera omgångar. Du får börja i rätt ände, med det mest övergripande som du behöver ha klart för dig redan innan du börjar skriva. Det mest detaljerade, som stavning, lämnar vi till allra sist eftersom förändringar på den här nivån sällan påverkar den övriga texten.

I varje steg får du ett eller flera uppdrag. Du bör göra stegen i ordning och avsluta uppdragen innan du går vidare till nästa steg. I slutet av kursen får du även hjälp med att lägga upp en utgivningsplan.

Tidsåtgång

Det är svårt att ange tidsåtgången eftersom det beror på hur mycket tid du lägger ner på övningarna. Men ligger du i kan du nog göra kursen på en dag. Dock rekommenderar jag att du sprider ut kursen över flera dagar så att din text får ligga till sig, och det inte blir för mycket att smälta på en gång. Om du inte har fått igång tekniken runt utskicken kan det ta lite tid också.

Det här behöver du

  • En dator med ordbehandlingsprogram (du kan skriva på surfplatta också, men jag rekommenderar att du skriver på dator när du ska skriva så här mycket).
  • Ett program som kan läsa pdf:er (Adobe Reader kan man ladda ner gratis till datorn, till surfplattan heter appen Adobe Acrobat Reader).
  • Ett verktyg med så kallad autoresponder som kan automatisera dina e-postutskick, till exempel Mailchimp. Eventuellt bara ett e-postprogram med mottagarnas adresser (läs mer om autoresponder i nästa lektion).
  • Tid att träna ditt skrivande.