Dagens utmaning:

Lär dig att använda kommentarsverktyget i Adobe Acrobat så du kan korrekturläsa pdf:er digitalt.

När du läser textkorrektur, det vill säga text som inte är layoutad, är det bäst att läsa det i Word eftersom du då får in ändringarna direkt i texten. När texten är layoutad ligger den ofta i programmet Indesign istället.

Man kan lägga in ändringar direkt i Indesign, men min erfarenhet är att mycket få kunder vill det. Dels vill man kanske inte att personer utifrån går in och petar i Indesign-filen eftersom en ändring kan ha konsekvenser för layouten, dels kanske man vill kunna fortsätta att arbeta med formgivningen medan texten är på korrekturläsning.

Det vanligaste är därför att man läser sidkorrektur, korrektur på layoutad text, i en pdf och markerar ändringarna med kommentarsverktyget i Adobe Acrobat. Även detta har jag gjort en instruktionsfilm om, och idag är din uppgift att sätta dig in i hur du använder kommentarsverktyget så att du är redo att prova det imorgon.