Dagens utmaning:

Testa hur du tar hand om ändringar som har markerats och kommentarer som har lagts in i din text.

Idag får du prova på att ta hand om ett återvändande korrektur, antingen den text du själv la in ändringar och kommentarer i eller den du fått tillbaka från din kollega eller kompis.

Nu ser du en av de stora vinsterna med att läsa korrekturet direkt i Word – till skillnad från om korrekturet markerats på papper behöver du inte sitta och föra in varje ändring för hand. De ligger redan i texten och du väljer att acceptera eller ignorera dem, antingen en i taget eller alla på en gång.

Även kommentarerna kan du ta bort en i taget eller alla på en gång. Se till att du avslutar granskningen, det vill säga att du slutar spåra ändringar.

Om du behöver fräscha upp minnet om hur du ska göra finns instruktionsfilmen här: